Nowe zdjęcia małych Brytyjczyków – miot O 2 i P 2 oraz Rosyjskich – miot R 2